Bestuur

Hans Dobbe (voorzitter)
Niek Kuiper (penningmeester / contactpersoon installatie)
Ineke Mengers (secretaris)
Martha Lammers (contactpersoon Schaersvoorde)
Martien te Molder (contactpersoon bouw)
Jan Hoftijzer (contactpersoon overige bedrijven)
Dominik Tempels (contactpersoon metaal)
Frank te Hennepe
Peter Roedema (afgevaardigde namens Ikad)