Bestuur

Frank te Hennepe (voorzitter)
Niek Kuiper (penningmeester / contactpersoon installatie)
Ineke Mengers (secretaris)
Martha Lammers (contactpersoon Schaersvoorde)
Martien te Molder (contactpersoon bouw)
Jan Hoftijzer (contactpersoon overige bedrijven)
Dominik Tempels (contactpersoon metaal)
Peter Roedema (afgevaardigde namens Ikad)